Wednesday, August 14, 2013

Sayed - Zaadi...


Aur Jab Shahr Ke Akalmandon ne
Meri Tasveer Pe Aitraaz Kiya
Chupa Di thi Tum Ne Woh Tasveer Meri
Ek Hukum Aur Aayaa Phir
Ke Ab Naam Bhi Badalna Hoga
Tum Is Baat Pe Biphar Gayin 

Kiya Zaroori Hai Ye?
Woh Naam Mujhe Pasand Hai Bahut
Main Naam Nahi Tabdeel Karoongi

Aaj Shahr Ke Akalmand Mutmain Hain
Ke Jo Kiya Accha Kiya
Sirf Mujhe Pata Hai aur Tumhen Bhi
Ke US Shhahr Main 
Ab Ek Naye Label Ke Sath
Ek Sayed - Zaadi Rehti Hai